Een project direct met een ervaren constructiemanager starten biedt maximale voordelen

Wat wij doen

Construction Management van Schie is uit passie ontstaan. U heeft een idee en wij vertalen dat voor u naar een zichtbaar (ver)bouwproject van de hoogste kwaliteit, waar we allebei trots op kunnen zijn. Wij zijn uw vertegenwoordiger tijdens de uitvoering van het bouwproces.

De planning, coördinatie, het personeel, het veiligheidsbeheer en de kwaliteit van het bouwteam om de bouwactiviteiten volgens contract uit te voeren … het valt allemaal onder onze verantwoordelijkheid. Dit geldt ook voor het controleren en rapporteren van voortgang & kwaliteit.

Als opdrachtgever bent u medeverantwoordelijk voor een veilige en gezonde bouwlocatie. Dit is iets wat u wordt opgelegd door de Inspectie SZW. Onze taak is het toezicht houden op een veilige en gezonde bouwlocatie.

Kostenbesparend

Om ervoor te zorgen dat uw project niet meer gaat kosten dan u vooraf had ingeschat, is het van belang een constructiemanager vanaf het prille begin bij het proces te betrekken. Op deze manier kan alles goed in de gaten worden gehouden, zodat u achteraf geen vervelende verrassingen krijgt.

Disciplines

Wij houden ons bezig met meerdere disciplines in de uitvoering, zoals:

 • Grondwerken (aanleg elektrakabels, gas, water en riool)
 • Beton- en afbouw
 • Staalconstructies en leidingbouw
 • Elektrische en werktuigbouwkundige installaties
 • Transport
 • Sloop van gebouwen
 • Hijswerkzaamheden

Er zijn natuurlijk nog meer disciplines waar we ons mee bezighouden. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Onze taken bij een project

Vooraf aan uitvoering:

 • Overleg met stakeholders/belanghebbenden
 • Het opstellen van een offertevergelijking
 • Het beoordelen van aanvragen richting derden
 • Het uitvoeren van constructability checks (Constructability is een gedisciplineerde, systematische beoordelingsmethode om de problemen te identificeren die relevant zijn voor een veilige, effectieve en correcte uitvoering van bouw- en onderhoudsactiviteiten)
 • Bouwplaatsbezoek
 • Het beoordelen van VGM plannen
 • Het beoordelen van werk- & uitvoeringsplannen

Tijdens uitvoering:

 • Het voorzitten/bijwonen van een kick-off meeting of toolbox
 • Het voorzitten/bijwonen van een project- of montageoverleg
 • Het afstemmen van de dagelijkse werkzaamheden met de opdrachtgever
 • Coördinatie werkplek gereedmaken/bouwterrein inrichten
 • Het aansturen/coördineren van een projectteam
 • Het aansturen/coördineren van derden
 • Dagelijkse projectcoördinatie op gebied van veiligheid, voortgang, kwaliteit, meer- en minderwerk
 • Het afnemen van prefab werkzaamheden op (externe) locatie
 • Het organiseren van tussentijdse- en eindafnames op locatie
 • Het bijwonen of organiseren van een projectevaluatie

Naar tevredenheid

Veiligheid, budget, voortgang en kwaliteit worden door ons goed in de gaten gehouden. Dit neemt u veel zorgen en kostbare tijd uit handen. Pas als u tevreden bent, zijn wij het ook. Onze belangen zijn namelijk dezelfde: we willen allebei een eindresultaat waar we trots op kunnen zijn.