Samen bouwen aan uw toekomst

Wat wij doen

Construction Management van Schie is uit passie ontstaan. U heeft een idee en wij vertalen dat voor u naar een zichtbaar (ver)bouwproject van de hoogste kwaliteit, waar we allebei trots op kunnen zijn. We stellen samen met u en de aannemer plannen op en verbinden alle werkdisciplines die bij elkaar komen.

Door met u te praten, maar vooral naar u te luisteren kunnen we u de perfecte begeleiding bieden. Zo heeft u geen zorgen, maar krijgt u wel precies wat u wenst. Hoe mooi is het, dat wij u mogen helpen uw droom te verwezenlijken? Dat is wat ons werk zo prachtig maakt.

Onafhankelijk bouwtoezicht

Bij een bouwproject zijn veel verschillende partijen betrokken. Op de bouwplaats is het een komen en gaan van bedrijven en vaklui. Onze opzichter houdt het overzicht en bewaakt de kwaliteit. Hij kan problemen en daardoor onnodige faalkosten voorkomen en ziet toe op de veiligheid van uw project. Dat betekent voor u opleveren met kwaliteit binnen uw planning en dat is wat we allebei willen.

We helpen u graag met kwaliteits- en bouwplaatsmanagement en technische inspecties.

Begeleiding en budget

Ook wij zijn klein begonnen en begrijpen als geen ander dat u de kosten zo laag mogelijk wilt houden. Daarom maken wij, samen met u, een pakket op maat voor uw (ver)bouwwensen. Natuurlijk houden we hierbij rekening met uw budget.

(Ver)bouwen

Of het nu gaat om een kleine verbouwing van uw huis of bedrijfspand, wij staan u bij. Ieder project is anders en heeft speciale aandacht nodig. Door goed naar u te luisteren, weten wij tijdens welke fase u onze expertise kunt gebruiken. We zijn met name gespecialiseerd in het uitvoeringstraject.

Traject

Tijdens de uitvoering toetsen wij of alles nog steeds aan uw wensen voldoet. Dit voorkomt verrassingen en kosten achteraf. Natuurlijk kunt u tussendoor ook altijd met uw vragen en opmerkingen bij ons terecht. Uw wensen zijn het allerbelangrijkst, want uiteindelijk bent u degene die in het pand woont of werkt. Ons werk zit er pas op, als u tevreden bent met het eindresultaat.