Toezicht HDD boring

Namens een grondeigenaar mochten wij het toezicht verzorgen tijdens de ondergrondse boring. 
Communicatie, afspraken en een mooi stukje techniek liggen ten grondslag aan een goed resultaat.
Samenwerkingsverband tussen CM van Schie, Alliander, Van Voskuilen, van Leeuwen.